Dekkrutiner

Det er bilbrukeren som har ansvaret for at bilen er utstyrt med dekk som er tilpasset føret.

Sommerdekk: Minimumskrav til mønsterdybde er 1,6mm.

Vinterdekk: Minimumskrav til mønsterdybde er 3,0mm.

Det skal være minimumsdybde over hele slitebanen bredde og rundt hele dekkets omkrets.

Ved behov for nye dekk i leieperioden, så må dette bekostes av leietaker.

Av trafikksikkerhetsmessige grunner anbefales vi at dekkene byttes før minste godkjente mønsterdybde.

73 95 46 00

post@bilplan.no

Utviklet av Kantega