Tilbakelevering

Når du leverer tilbake bilen så er det viktig å merke seg at bilen vil bli vurdert for unormal slitasje (påkost). Kostnader forbundet unormal slitasje vil bli belastet leietaker etter takst. Se eget punkt vedrørende unormal slitasje. Når bilen skal leveres tilbake til bilforhandleren så anbefaler vi at du vasker og rengjør bilen grundig innvendig og utvendig. Bilen skal leveres tilbake med det utstyr og tilbehør som fulgte med bilen da den var ny.
Det er for eksempel:

  • Alle sett med nøkler som fulgte med
  • Avtagbart hengerfeste og evt. nøkler til dette.
  • CD til navigasjonssystem
  • Komplette sett med Vinterhjul/sommerhjul med bolter

Det utleveres en mottaksprotokoll som signeres av både forhandler og leietaker ved tilbakelevering. Ved eventuelle uoverensstemmelser så kan du forlange at bilen blir vurdert av en nøytral takstmann, f.eks NAF.  Kostnaden forbundet med dette må dekkes av leietaker, og taksten gjøres uansett gjeldende for avvikling av leieforholdet.

Utviklet av Kantega